hoekje
hoekjer

Stichting MVO Rivierengebied

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We staan met ons bedrijf midden in de maatschappij, dat ervaren onze medewerkers iedere dag. We komen in allerlei wijken en woningen en we beseffen dat wij door ons werk bewoners extra plezier brengen met hun opgeknapte woning. Met het behalen van de MVO-verklaring en de methode MVO-wijzer hebben wij een instrument in handen waarmee wij onze maatschappelijke betrokkenheid kunnen meten, verbeteren en tonen. Klik op het logo voor meer informatie over MVO-wijzer.

Wij zijn maatschappelijk betrokken en zeer actief in de volgende projecten:

De, door ons bedrijf in het leven geroepen, stichting MVO Rivierengebied investeert ieder jaar in een door ons gekozen project ter ondersteuning van het maatschappelijk belang. In 2011 hebben we daartoe een drietal grote woon/leefkamers van de stichting Driestroom opgeknapt. In 2012/13 steunen wij de voedselbanken in Arnhem en Nijmegen. In 2014 geven wij kracht aan Tegenkracht stichting kanker en sport. Op donderdag 15 mei 2015 organiseren wij een symposium rondom asbest waarbij zij zich profileren. 

             

 

Als bedrijf hebben we zitting genomen in het bestuur van de Schilder^sCool. Zij leveren een significante bijdrage aan de continuïteit van het vakmanschap van het schildersvak. Schilder^sCool leidt de komende generatie schilders op. Tevens bieden wij als leerbedrijf de noodzakelijke leerlingplaatsen. Via deze link is een van de behaalde resultaten in te zien. 

      

Met 2Switch en Breed, organisaties voor ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen om de afstand tot betaalde arbeid te verkleinen of weg te nemen, hebben wij arbeidsovereenkomsten gesloten.

          
 

Wij zijn lid van JCI, Junior Chamber International. Daarmee werken we ambitieus en ondernemend aan positieve veranderingen van de maatschappij.

 

Wij zijn lid van de projectgroepen Bouw Beter van SBR en de werkgroep middenkader A&O. Deze groepen onderzoeken en stimuleren innovatie op het vakgebied van vastgoedonderhoud. Kijkt u ook eens op: http://www.sbr.nl/projecten/bouwbeter

Wij stimuleren sport en spel voor de jeugd en volwassenen door bijvoorbeeld de hoofdsponsoring van voetbalvereniging DVOL in Lent, de financiële ondersteuning van vv OSC in Oosterhout, SPERO in Elst, NEC in Nijmegen, de Lentse tennisvereniging en de organisatie van de viering Koninginnedag in Lent.