hoekje
hoekjer

Nieuws

 • 13-05-15 RGS: Op alle onderdelen beter scoren!

  RGS: Op alle onderdelen beter scoren!

  Ketensamenwerking! Er wordt meer gevraagd van ons, als vastgoedonderhoudsbedrijven. Wij moeten meebewegen met de klant. En kunnen dit ook. Ook de volgende beweging volgen we, we lopen zelfs voor op! Op naar de volgende stap?

  Onze opdrachtgevers, vooral woningcorporaties in de stadsregio Arnhem-Nijmegen, bewegen meer en meer naar regievoering. Er worden Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) benoemd en het projectbudget wordt vooraf bekend gemaakt. Wij komen hierdoor in onze kracht. Onze kennis en kunde is juist daarop gericht. Het leveren van kwaliteit en continuïteit van vastgoed. Wij kennen de toe te passen materialen, het verloop van de conditiescores, de bijbehorende onderhoudscycli, de invloed op de energie-index, de investerings- en de onderhoudskosten en natuurlijk......de bewoner.

  De KPI’s die door de regisserende opdrachtgever vooraf worden vastgesteld zijn nu vooral gericht op de energiezuinigheid van de woning, de investering, de bewonerstevredenheid, de projectduur en de toekomstige onderhoudskosten. Met een projectteam, waarin de intern aanwezige kennis met externe experts wordt versterkt, pakken we deze uitdagingen aan. Ketensamenwerking heet dat! We worden samen beter, ontwikkelen ons bedrijf en medewerkers sneller en leren omgaan met de vereiste flexibiliteit van elk uniek project.

  Met een volgende stap in de toekomst zie ik dat de KPI’s gezamenlijk door opdrachtgever en opdrachtnemers worden opgesteld. De verschillende processen en gescheiden systemen gaan meer en meer in elkaar samenvloeien. De samensmelting van Regisserend opdrachtgeven en Ketensamenwerking is in ontwikkeling:

  RGS = Richting Geweldige Samenwerking!

  Het vertrouwen moet daarvoor nog iets verder doorgroeien. Maar we blijven meebewegen!

  In de bijlage een artikel (klik op deze link) uit de Schildersvakkrant van april 2015. Ik vertel hoe we invullingen hebben gegeven aan de diverse KPI’s gesteld bij het project “Groot Onderhoud 145 woningen in ’t Broek” in opdracht van woningstichting Vivare uit Arnhem. • Share |
  «« Terug