hoekje
hoekjer

Nieuws

 • 28-05-14 Waardevolle Asbest Challenge

  Waardevolle Asbest Challenge

  De aanpak van asbest brengt nog steeds veel negatieve berichtgeving met zich mee. Tijdens de Asbest Challenge hebben we laten zien dat dit anders kan. We hebben u op de hoogte gebracht van de nieuwste wet- en regelgeving rondom asbest. U heeft gehoord waar u als vastgoedeigenaar (of –beheerder) rekening mee moeten houden en u heeft gezien of me gediscussieerd over hoe asbestsanering plaats kan vinden met transparante communicatie en minimale overlast voor de gebruiker. Kortom, het was een middag vol kennis over de uitdaging waar u voor staat als beheerder of eigenaar van vastgoed voor wonen en werken!

  Tegenkracht
  Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ruimte gegeven aan Tegenkracht!
  Namens onze stichting MVO Rivierengebied, ter bevordering van maatschappelijk verantwoord  ondernemen, overhandigde Bob Jacobs een cheque aan Tegenkracht, stichting kanker en sport. Met onze bijdrage kan Tegenkracht sportfaciliteiten en begeleiding leveren zodat patiënten weer vertrouwen krijgen in hun eigen lichaam. Wilt u meer over deze stichting weten? Kijk op www.tegenkracht.nl of neem contact op met Matijs Jansen via telefoonnummer 0648 525048.

  Wet- en regelgeving nu en in de toekomst
  Hans de Jong van Search heeft ons op de hoogte gebracht van de asbestregelgeving en de veranderingen daarin op de korte en langere termijn.
  Naar verwachting zal per 1 januari 2015 de grenswaarde van het maximaal aantal deeltjes opgesplitst naar asbestsoort verlaagd worden van 10.000 naar 300/2000 per m3. De splitsing zal worden gemaakt worden tussen witte asbest en overige soorten. Op korte termijn is vooral inzicht in waar asbest aanwezig is belangrijk voor de vastgoedeigenaren zodat er beleid gemaakt kan worden op het gebied van communicatie en de asbestsaneringen zelf. Op de langere termijn zal er vooral behoefte zijn naar innovatie bij de sanering en afvalverwerking van asbest.

  Beleid vastgoedeigenaren
  Marc Prins van PMC vertelde welke overwegingen vastgoedeigenaren mee kunnen nemen in beleid rondom de asbestproblematiek. Hij stelde vast dat in een groot deel van het vastgoedeigendom asbest is verwerkt, dat veel verschillende medewerkers het tegenkomen in diverse processen en dat het einde hiervan nog niet in zicht is. Van groot belang is dat alle medewerkers kennis hebben van asbest en van het vastgestelde beleid, nu maar ook inde verre toekomst.
  Voor uitvoering van de asbestsinventarisaties en -saneringen zijn diverse aanbestedingsmogelijkheden.  De keuze voor een contractvorm op basis van ketensamenwerking ligt voor de hand vanwege de specialistisch kennis, het toekomstige regisserend opdrachtgeversschap, de continuïteit in werkzaamheden en de hoge risico’s met betrekking tot wet- en regelgeving.
  Belangrijke aandachtspunten in het beleid:
  - Communicatiewijze naar de klant
  - Interne kwaliteitsborging
  - Langdurige belasting voor de medewerkers van de vastgoedeigenaar
  - Verhoogde media-aandacht bij “fouten”
  - Dubbele kosten vanwege beperkte geldigheidsduur inventarisaties
  - Definitie “ Asbest-vrij”

  Binnenkort ontvangen alle deelnemers een uitgebreide samenvatting en een enquêteformulier. Van Jacobs Asbestsanering mag u verwachten dat wij deze waardevolle bijeenkomst een vervolg gaan geven. • Share |
  «« Terug