hoekje
hoekjer

Nieuws

 • 08-05-13 Innoveren....ook in mindere tijden!

  Innoveren....ook in mindere tijden!

  De door onze politieke leiders genomen beleidsbeslissingen naar aanleiding van de economische crisis en noodzakelijke bezuinigingen, of we het er mee eens zijn of niet, dwingen ook anderen tot maatregelen. Om ons heen zien we de gevolgen. Commerciële vastgoedbeheerders houden de hand op de knip en stellen onderhoud uit. Woningcorporaties hebben geen geld voor nieuwbouwprojecten en worden gedwongen tot personele krimp. De consument spaart meer dan ooit tevoren. In nieuwbouw gespecialiseerde bouwbedrijven vallen om of zoeken in een uiterste poging tot bestaansrecht naar omzet op de onderhouds- en renovatiemarkt. Bedrijven gespecialiseerd in het vastgoedonderhoud zijn genoodzaakt de kosten voor overhead te verlagen en moeten soms zelfs vaklieden op straat te zetten.

  De huidige situatie vraagt om de pure vorm van ondernemerschap. In de onderhoudsbranche zien we mede vanwege kostenbesparing steeds meer ontwikkelingen in samenwerkingsvormen tussen opdrachtgever en –nemer. Opdrachtgevers kiezen er voor om steeds meer gebruik te maken van de kennis en kunde van onderhoudspartners. Ook Jacobs Beheersbaar Onderhoud deelt kennis en kunde en is daarmee diverse woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders van dienst. Steeds vaker worden wij betrokken in het voorbereidingstraject om zo in de uitvoering afstemmings-, coördinatie- en faalkosten te besparen.

  Onze visie op het beheer en onderhoud van vastgoed blijft hierbij onveranderd. Ook in tijden van crisis blijven wij het vermogen houden om ons bedrijf aan te passen aan de wensen en eisen die de klant stelt. Wij blijven dezelfde kwaliteiten leveren en kiezen voor continuïteit van onze bedrijfsvoering. Afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in het kunnen afgeven van labels voor energieprestatie en maatwerkadviezen en zijn wij VCA** gecertificeerd. In de komende maanden gaan wij middels implementatie van de MVO-wijzer laten zien dat wij belang hechten aan het nieuwe maatschappelijk verantwoord ondernemen en denken.

  Van ons mag een open, transparante en actieve houding en zienswijze verwacht worden in elk vernieuwend proces, innovatief project of nieuwe samenwerkingsvorm die wij gezamenlijk met opdrachtgevers en onze ketenpartners starten. • Share |
  «« Terug