hoekje
hoekjer

Nieuws

 • 06-03-13 Onderzoek KPMG en USP naar trend bij corporaties: Vivare Wijkaanpak

  Onderzoek KPMG en USP naar trend bij corporaties: Vivare Wijkaanpak

  Onderzoek door KPMG en USP wijst uit dat corporaties de komende jaren gaan bezuinigen door het terugdringen van de bedrijfslasten. Meer en meer zal gekozen worden voor innovatieve samenwerking- en contractvormen.

  De huurders geven aan dat corporaties vooral bezig moeten gaan met onderhoud aan het bestaande bezit, bouwen voor de laagste inkomens en duurzaamheid en energiebesparing. Leefbaarheid is volgens politiek Den Haag geen kerntaak van de corporaties. De huurder vindt de huidige onderhoudsstaat mager en ziet mogelijkheden voor verbeteringen. Corporaties zullen de gulden middenweg moeten vinden zodat er aan de behoeften van de klant wordt voldaan. Met een duidelijke communicatie over de onderhoudsplanning en input daarin van de klant kan de verwachting gemanaged worden.

  Aedes schrijft dat corporaties efficienter kunnen werken en dat zij vooral op zoek zijn naar modellen waarin de marktpartijen een grotere rol gaan spelen. Een strikte scheiding tussen de maatschappelijke doelstellingen, de vastgoedactiviteiten en de financien van de organisatie is daarin een mogelijkheid. Door ketensamenwerking met bouw- en onderhoudspartners kan de corporatie in een rol als " opdrachtgever in regie" komen. Dit kan volgens onderzoek tot 50% besparing aan bedrijfskosten opleveren.

  Het traject Vivare Wijkaanpak dat is geinitieerd door manager vastgoedbeheer Leo Lussenburg van Vivare is hier een voorbeeld van. In samenwerking met zes regionale onderhoudspartners, waarmee afgelopen decennia een goede relatie is opgebouwd, wordt gewerkt aan een efficiente bedrijfsvoering rondom het planmatig onderhoud aan bestaand bezit. Jacobs Beheersbaar Onderhoud is een van deze zes onderhoudspartners.   • Share |
  «« Terug